Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 12:27

詠懷其二

日夕著書罷,
驚霜落素絲。
鏡中聊自笑,
詎是南山期。
頭上無幅巾,
苦檗已染衣。
不見清溪魚,
飲水得自宜。

 

Vịnh hoài kỳ 2

Nhật tịch trước thư bãi,
Kinh sương lạc tố ty.
Kính trung liêu tự tiếu,
Cự thị nam sơn kỳ.
Đầu thượng vô bức cân,
Khổ phách dĩ nhiễm y.
Bất kiến thanh khê ngư,
Ẩm thuỷ đắc tự nghi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Chiều tối thơ đã xong
Sợ sương trắng tơ sa
Nhìn gương cười ta vậy
Hẹn ở núi Nam a?
Trên đầu không che khăn
Vỏ cây nhuộm áo quần
Không như cá bờ suối
Bơi lội tự thong dong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chiều tối nghỉ soạn thơ
Sợ sương trắng buông tơ
Tự cười trong gương hỏi
Há Nam sơn trông chờ?
Trên đầu không mảnh khăn
Áo quần vấy nhựa bách
Chẳng như cá suối trong
Tự do uống nước sạch

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngưng viết sách khi trời tắt nắng
Kinh hãi sương rơi trắng tóc râu
Soi gương cười mỉm mái đầu
Há ta cũng thọ như màu núi Nam!
Đầu để trần không khăn để vấn
Áo nhuộm vàng bắng nắm đọt cây
Suối trong thấy cá từng bầy
Uống suông nước lã chúng bay mạnh hoài?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời