03/07/2022 16:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hoài kỳ 2
詠懷其二

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 12:27

 

Nguyên tác

日夕著書罷,
驚霜落素絲。
鏡中聊自笑,
詎是南山期。
頭上無幅巾,
苦檗已染衣。
不見清溪魚,
飲水得自宜。

Phiên âm

Nhật tịch trước thư bãi,
Kinh sương lạc tố ty.
Kính trung liêu tự tiếu,
Cự thị nam sơn kỳ.
Đầu thượng vô bức cân,
Khổ phách dĩ nhiễm y.
Bất kiến thanh khê ngư,
Ẩm thuỷ đắc tự nghi.

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Chiều tối thơ đã xong
Sợ sương trắng tơ sa
Nhìn gương cười ta vậy
Hẹn ở núi Nam a?
Trên đầu không che khăn
Vỏ cây nhuộm áo quần
Không như cá bờ suối
Bơi lội tự thong dong
Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Vịnh hoài kỳ 2