35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2006 21:01

神弦曲

西山日沒東山昏,
旋風吹馬馬踏雲。
畫弦素管聲淺繁,
花裙綷縩步秋塵。
桂葉刷風桂墜子,
青狸哭血寒狐死。
古壁彩虯金貼尾,
雨工騎入秋潭水。
百年老鴞成木魅,
笑聲碧火巢中起。

 

Thần huyền khúc

Tây sơn nhật một đông sơn hôn,
Toàn phong xuy mã, mã đạp vân.
Hoạ huyền tố quản thanh thiển phồn,
Hoa quần tuý sái bộ thu trần.
Quế diệp loát phong quế truỵ tử,
Thanh ly khốc huyết hàn hồ tử.
Cổ bích thái cầu kim thiếp vĩ,
Vũ công kỵ nhập thu đàm thuỷ.
Bách niên lão hiêu thành mộc mị,
Tiếu thanh bích hoả sào trung khỉ.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời lặn núi tây, núi đông trời u tối
Ngọn gió lốc cuốn thổi vào ngựa (của chư thần đang cưỡi) khiến ngựa đạp mây
Dây đàn đẹp, ống sáo trắng với những âm thanh cạn mà phức tạp (dùng để đón chư thần)
Quần hoa bước đi kêu sột soạt trong lớp bụi mùa thu
(Khi chư thần giáng thế thì gió lốc nổi lên) lá cây quế chải tóc gió làm trái quế rụng xuống
(Chư thần trừ tà) khiến cho con tinh tinh xanh khóc, nước mắt biến thành máu, thương cho con hồ ly đã chết trong giá lạnh
Con cù long trên bức vách đẹp đẽ cổ kính với cái đuôi như tấm thiếp bằng vàng
Được người thợ làm mưa cưỡi đi vào đầm nước mùa thu
Con chim cú vọ sống lâu trăm tuổi biến thành quỷ mị trên cây
Tiếng cười của nó vang lên trong tổ giữa ánh lửa biếc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Trời lặn non nam đã tối rồi
Gió lốc thổi ngựa đạp mây trôi
Đàn xinh sáo trắng nghe khơi vơi
Quần hoa đi giữa bụi thu rơi
Lá quế trải gió, quế rơi trái
Tinh xanh khóc hồ, lệ máu chảy
Cù long đuôi vàng trên vách xưa
Thợ mưa cỡi vào đầm thu thuỷ
Cú vọ trăm năm thành mộc mị
Lửa xanh vọng lên tiếng cười quỷ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trời lặn non tây, đông cuối ngày
Gió vù thổi ngựa, ngựa đạp mây.
Sáo xinh, đàn đẹp tiếng dập dồn
Quần hoa rộn bước, bụi thu bay!
Lá quế gió đưa, trái rụng hết
Tinh xanh khóc máu, hồ lạnh chết.
Đuôi vàng cù long bám vách cổ
Thần mưa cưỡi nhập đầm thu đổ!
Mộc quỷ thành hình bởi vú vọ
Tiếng cười xanh lửa vang trong tổ!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng tắt núi tây đông núi tối
Gió lốc nhằm ngựa thổi mây bay
Đàn xinh sáo đẹp âm hay
Quần hoa khi bước bụi bay la đà
Gió thổi quế quả sa lốp đốp
Con ly xanh khóc chết con hồ
Trên tường cổ kính rồng phô
Thợ trời cưỡi gió làm mưa trên đầm
Vọ thành quỷ mị trăm năm
Tiếng cười trong tổ lửa xanh lập loè.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời