Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 24/03/2006 20:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/01/2012 14:15

殘絲曲

垂楊葉老鶯哺兒,
殘絲欲斷黃蜂歸。
綠鬢年少金釵客,
縹粉壺中沉琥珀。
花臺欲暮春辭去,
落花起作回風舞。
榆莢相催不知數,
沈郎青錢夾城路。

 

Tàn ty khúc

Thuỳ dương diệp lão oanh bội nhi,
Tàn ty dục đoạn hoàng phong quy.
Lục mấn niên thiếu kim thoa khách,
Phiêu phấn hồ trung trầm hổ phách.
Hoa đài dục mộ xuân từ khứ,
Lạc hoa khởi tác hồi phong vũ.
Du giáp tương thôi bất tri số,
Thẩm lang thanh tiền hiệp thành lộ.

 

Dịch nghĩa

Trên cây thuỳ dương, trong đám lá vàng, con chim oanh đang mớm mồi cho con.
Những sợi tơ tàn như muốn đứt, khi những con ong vàng bay về tổ
Chúng ta là trai niên thiếu và gái đương thì
Rượu màu hổ phách đang chìm trong bình rượu trắng xanh
Trên đài hoa đã sắp xế chiều, mùa xuân sắp hết
Những cánh hoa rụng bị gió cuốn bay như đang múa
Trái cây du rơi vô số
Như những đồng tiền Thẩm lang xanh rơi trên đường đi ngoài kinh thành

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Thuỳ dương lá đã úa vàng
Tơ tàn muốn đứt ong vàng lượn phi
Trai niên thiếu, gái đương thì
Rượu hổ phách lắng vào ly hương nồng
Huống gì xuân đã chiều buông
Hoa rơi gió nổi trận cuồng loạn bay
Lao xao bao trái du lay
Ngoài đường thành hẹp nghe đầy trái rơi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Oanh mớm con, dương úa lá vàng,
Bầy ong về, sắp đứt tơ tàn.
Khách cài thoa, thiếu niên xanh tóc,
Rượu hổ phách, chìm đáy nậm xanh.
Đài héo về chiều xuân sắp hết,
Hoa rơi khởi múa gió đưa sang!
Trái du đua rụng nhiều vô số,
Thành lộ phủ xanh tiền Thẩm Lang!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong lá dương oanh già đang mớm
Ong quay về tơ muốn đứt tung
Trai tóc xanh, gái trâm vàng
Rượu màu hổ phách trong bình trắng xanh
Chiều trên đài mùa xuân sắp hết
Gió luà hoa như biết muá may
Du rơi vô số nào hay
Giống như chàng Thẩm tiền bay gần đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời