05/12/2022 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tàn ty khúc
殘絲曲

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2006 20:49

 

Nguyên tác

垂楊葉老鶯哺兒,
殘絲欲斷黃蜂歸。
綠鬢年少金釵客,
縹粉壺中沉琥珀。
花臺欲暮春辭去,
落花起作回風舞。
榆莢相催不知數,
沈郎青錢夾城路。

Phiên âm

Thuỳ dương diệp lão oanh bội nhi,
Tàn ty dục đoạn hoàng phong quy.
Lục mấn niên thiếu kim thoa khách,
Phiêu phấn hồ trung trầm hổ phách.
Hoa đài dục mộ xuân từ khứ,
Lạc hoa khởi tác hồi phong vũ.
Du giáp tương thôi bất tri số,
Thẩm lang thanh tiền hiệp thành lộ.

Dịch nghĩa

Trên cây thuỳ dương, trong đám lá vàng, con chim oanh đang mớm mồi cho con.
Những sợi tơ tàn như muốn đứt, khi những con ong vàng bay về tổ
Chúng ta là trai niên thiếu và gái đương thì
Rượu màu hổ phách đang chìm trong bình rượu trắng xanh
Trên đài hoa đã sắp xế chiều, mùa xuân sắp hết
Những cánh hoa rụng bị gió cuốn bay như đang múa
Trái cây du rơi vô số
Như những đồng tiền Thẩm lang xanh rơi trên đường đi ngoài kinh thành

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Thuỳ dương lá đã úa vàng
Tơ tàn muốn đứt ong vàng lượn phi
Trai niên thiếu, gái đương thì
Rượu hổ phách lắng vào ly hương nồng
Huống gì xuân đã chiều buông
Hoa rơi gió nổi trận cuồng loạn bay
Lao xao bao trái du lay
Ngoài đường thành hẹp nghe đầy trái rơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Tàn ty khúc