15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2005 10:46

夢天

老兔寒蟾泣天色,
雲樓半開壁斜白。
玉輪軋露濕團光,
鸞佩相逢桂香陌。
黃塵清水三山下,
更變千年如走馬。
遙望齊州九點煙,
一泓海水杯中瀉。

 

Mộng thiên

Lão thố hàn thiềm khấp thiên sắc,
Vân lâu bán khai Bíchbạch.
Ngọc luân loát lộ thấp đoàn quang,
Loan bội tương phùng quế hương mạch.
Hoàng trần thanh thuỷ tam sơn hạ,
Canh biến thiên niên như tẩu mã.
Dao vọng Tề Châu cửu điểm yên,
Nhất hoằng hải thuỷ bôi trung tả.

 

Dịch nghĩa

Sắc trời là nước mắt của thỏ già và cóc lạnh khóc,
Mây hé một nửa, sao Bích xiên xiên màu trắng.
Bánh xe ngọc đầy móc, làm ánh sáng phát ra như ẩm ướt,
Gặp tiên đeo ngọc hình loan trên con đường thơm hoa quế.
Dưới ba quả núi thần kia có cảnh bụi vàng nước trong,
Một canh trên mặt trăng bằng ngàn năm mau như ngựa phi.
Từ trên cao nhìn về Tề Châu, thấy chín điểm khói,
Nước một biển sâu đựng vừa trong một cái chén.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Giang Nam, Nam Trân

Thiềm thừ, ngọc thỏ tràn đôi lệ
Tường bạc chênh chênh cung mây hé
Vành ngọc miết sương, bóng ướt đầm
Gặp tiên trên đường ngát mùi quế
Bụi vàng nước thẳm dưới Tam Sơn,
Dâu bể ngìn năm, ngựa chạy bon
Chín châu nhìn như chín chấm khói
Biển cả rót vào cái chén con

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thỏ già, cóc lạnh, lệ rơi,
Lầu mây hé mở, tường hơi trắng ngà.
Bánh xe ngọc ướt móc sa,
Đeo loan, lối quế, tiên nga xuống trần.
Dưới ba núi, nước trong ngần,
Nghìn năm thay đổi nhanh gần ngựa phi.
Châu, Tề, chín chấm nhỏ ti,
Nước nơi Hoàng Hải khác gì trong ly...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thỏ già cóc lạnh khóc sắc mây
Vén nửa mù, sao Bích nghiêng tây
Xe trăng lăn bánh quầng sáng ướt
Loan ngọc gặp đường hương quế say
Cát vàng nước biếc in ba núi
Thay đổi ngàn năm như ngựa bay
Xa ngắm toàn châu chín điểm khói
Biển sâu một chén nước rót đầy

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sắc trời do cóc và thỏ khóc
Mây hé ra một góc lâu đài
Mặt trăng đầy móc phủ hoài
Gặp tiên đeo ngọc bên đài quế hương
Ngàn năm biến mau dường ngựa phóng
Ba núi thần bụi trắng nước trong
Tề châu chín điểm khói bồng
Nước đại dương cũng chỉ trong chén này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời