664.76
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Thịnh Đường
13 bài trả lời: 13 bản dịch
5 người thích
Từ khoá: ly biệt (51) xa cách (79)

Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2004 22:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/03/2006 05:25

久別離

別來幾春未還家,
玉窗五見櫻桃花。
況有錦字書,
開緘使人嗟。
至此腸斷彼心絕,
雲鬟綠鬢罷梳結,
愁如回飆亂白雪。
去年寄書報陽臺,
今年寄書重相催。
東風兮東風,
爲我吹行雲使西來,
待來竟不來,
落花寂寂委蒼苔。

 

Cửu biệt ly

Biệt lai kỷ xuân vị hoàn gia,
Ngọc song ngũ kiến anh đào hoa.
Huống hữu cẩm tự thư,
Khai giam sử nhân ta.
Chí thử trường đoạn bỉ tâm tuyệt,
Vân hoàn lục mấn bãi sơ kết,
Sầu như hồi tiêu loạn bạch tuyết.
Khứ niên ký thư báo Dương Đài,
Kim niên ký thư trùng tương thôi.
Đông phong hề đông phong
Vị ngã xuy hành vân sử tây lai
Đãi lai cánh bất lai!
Lạc hoa tịch tịch uỷ thương đài.

 

Dịch nghĩa

Từ chàng ra đi đã mấy xuân không về,
Trước cửa ngọc đã năm lần thấy hoa anh đào nở.
Huống lại có thư chữ gấm,
Mở ra khiến lòng đau xót.
Tới nay ruột đứt, lòng như cắt lìa,
Tóc mây quên bện, tóc mai biếng tết,
Buồn như cơn gió thổi tung tuyết trắng.
Năm trước đã gửi thư nhắn chốn Dương Đài,
Năm nay lại gửi thư giục giã.
Gió đông chừ gió đông!
Hãy vì ta thổi mây bay về tây,
Đợi hoài mà vẫn chưa thấy người về,
Hoa rơi lặng lẽ phủ rêu xanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mấy xuân lâu chẳng về nhà
Trước song đào đã nở hoa mấy lần
Còn đây một bức gấm phong
Mở ra trong dạ thêm càng xót xa
Quặn lòng đứt ruột thương ta
Tóc mây thôi có kết mà làm chi
Buồn như gió thoảng tuyết bay
Năm qua đã nhắn được thư Dương Đài
Năm nay thư giục giã hoài
Gió đông ơi gió đông
Vì ta thổi đám mây bồng về tây
Đợi hoài sao chẳng thấy ai
Hoa rơi lặng lẽ phủ đầy rêu xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đăng Hưng

Chàng ra đi đã mấy Xuân không về
Trước cửa đã năm lần anh đáo nở
Huống hồ lại mơi có thư
Mỏ ra đọc thấy xót xa trong lòng
Lòng xót xa ruột như muốn đửt
Tóc mây quên, tóc mai biếng kết
Buồn như cơn thổi tung tuyết
Dương Đài gửi thư chàng biết hay không?
Năm nay lại gửi thư giục giã

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Mấy xuân chàng đi chẳng có về nhà
Năm lần đào đã nở hoa trước song
Huống chi là có thư và chữ gấm
Khi mở ra khiến lòng đau xót quá
Đứt ruột thay lòng như cắt như lìa
Tóc mây quên và tóc mây biếng chải
Buồn như gió luồn thổi tung tuyết trắng
Dương Đài năm trước đã gửi bức thư
Năm nay lại gửi thư càng giục giã
Gió đông ơi, mi vẫn là gió đông!
Vì ta, xin ngươi thổi mây về tây
Đợi mong mà cứ chẳng thấy người về
Rêu thì xanh, hoa thì rơi lặng lẽ.

15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]