Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 14/10/2019 13:09, số lượt xem: 284

自 少 時 真 姓 自 然
慈 航 寳 筏 待 江 邊
伽 藍 一 所 常 開 盡
美 笑 而 迎 客 問 禪

Tự thiếu thời chân tính tự nhiên
Từ hàng bảo phiệt đãi giang biên
Già lam nhất sở thường khai tận
Mỹ tiếu nhi nghênh khách vấn thiền

Huế
4/10/2019