Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Truyện Kiều (2)
Đăng ngày 19/01/2015 20:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 30/01/2015 22:02, số lượt xem: 775

詠翹
潮信催人去也
等閒了卻斷腸
𡄎才情絕筆留芳
𢧚泊命底花殘𦝄用
𨑮𠄻𢆥𦮲䕯𦰟㳥
身尼吀𠬕仍𣈜𦋦𠫾.
頭撑㐌罪情咦
麻底𩙋拉湄培侯拯歇

欲知心斷絕
應看膝上絃
招𦑃紅𨕭𦰟渃滝錢
㨳心事花箋澄㐌𤏣
篇絕筆淋離群妬
底唅𢢯渃沚花㵢
慳饒之閉翁𡗶

Vịnh Kiều
Triều tín thôi nhân khứ dã
Đẳng nhàn liễu khước đoạn trường

Ngẫm tài tình tuyệt bút lưu phương
Nên bạc mệnh để hoa tàn trăng rụng
Mười lăm năm rễ bèo ngọn sóng,
Thân này xin bỏ những ngày ra đi.
Đầu xanh đã tội tình gì!
Mà để gió dập mưa vùi hầu chẳng hết.

Dục tri tâm đoạn tuyệt
Ưng khán tất thượng huyền

Gieo cánh hồng trên ngọn nước sông Tiền
Gởi tâm sự hoa tiên chừng đã tỏ
Thiên tuyệt bút lâm ly còn đó
Để ngậm ngùi nước chảy hoa trôi
Ghen nhau chi bấy ông trời!

(1999-2000)