Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 15/12/2016 14:08, số lượt xem: 562

Gặp chuyện bất bình chớ rống la
Được thua nhộn nhạo giữa ta bà
Vàng son đắt ở thơm lòng dạ
Bệ rạc âu là thối quỷ ma
Chính đạo hẳn rồi cơm được cá
Thiện tâm ắt sẽ phước vô nhà
Bầu thơ túi rượu đời vui quá
Thoải mái tâm hồn lộng tiếng ca

Thoải mái tâm hồn lộng tiếng ca
Niềm vui yên ổn toả lan nhà
Dù bao gió lộng bền như đá
Dẫu lắm đêm mù chẳng sợ ma
Tiền bạc phù du học ở má
Lợi danh hư ảo quyết theo bà
Người ơi bình tĩnh rồi nghe nhá
Gặp chuyện bất bình chớ rống la

Liên hoàn – Thuận nghịch vận –Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm