15.00
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 22/03/2016 18:03, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:44, số lượt xem: 2615

Hùng Vương dựng nước toả thơm ngời
Tổ quốc sông nguồn duỗi tận khơi
Máu đỏ bao thời xây vững cội
Lòng thanh vạn kiếp toả dâng lời
Miền nam mở cõi thuyền luôn tới
Lũng bắc xây hào việc chẳng lơi
Nắng lửa đêm ngày đâu nghĩ ngợi
Đền ơn đáp nghĩa thoả danh đời

Đáp mộng đền ơn trả cõi đời
Câu thề chính nghĩa khoả đầy vơi
Mây lùa hải phận gươm hoài với
Bão quyện Trường Sa súng nỏ rời
Sáng sủa làng quê bừng mỗi sợi
Êm đềm phố thị toả ngàn nơi
Toàn dân nước Việt hằng tâm khởi
Chí cả tình son lộng giữa trời

Ngũ độ thanh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Ô thước kiều - Bát đồng âm