Vút toả trời cao cánh phượng hoàng
Nhiều hoa rạng rỡ được trang hoàng
Thiên đồng ngọc nữ đầy dăm khoảng
Chủ soái thần tiên ấy ngọc hoàng
Chén bát va vìn nghe loảng xoảng
Ghế bàn kê kiếc rất đàng hoàng
Sáo diều trầm bổng lèn thi thoảng
Diễm ái vào ngôi của nữ hoàng

Diễm ái vào ngôi của nữ hoàng
Hùng anh đoạt vị chức thiên hoàng
Làm cho mỗi phía liền mơ khoảng
Để được nhiều bên phụng bảo hoàng
Sắc mộng ngày vui ngời loáng thoáng
Nghĩa ân khúc hiệp thắm huy hoàng
Trầm hương buổi lễ vờn thoang thoảng
Vút toả trời cao cánh phượng hoàng