24.50
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 18/06/2016 08:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 28/10/2022 00:26, số lượt xem: 5167

Mây gió rạng ngời lựng toả không
Quẩy hương tình biếc lịm thơm nồng
Đây ngào ngạt cảnh hoan chờ ngóng
Đấy vấn vương hồn thẫm đợi mong
Ngày gọi khúc yêu tìm ước mộng
Trái ươm vần thệ phả mơ lòng
Ngây khờ ngọt mật hương trầm bổng
Đầy đủ nhạc thơ quấn quyện hồng

Hồng quyện quấn thơ nhạc đủ đầy
Bổng trầm hương mật ngọt khờ ngây
Lòng mơ phả thệ vần ươm trái
Mộng ước tìm yêu khúc gọi ngày
Mong đọi thẫm hồn vương vấn đấy
Ngóng chờ hoan cảnh ngạt ngào đây
Nồng thơm lịm biếc tình hương quẩy
Không toả lựng ngời rạng gió mây

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm