Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 08/05/2018 12:37, số lượt xem: 3760

Ướp sen cho thắm đượm hương trà
Nhấp chén tao phùng mở mộng ra
Thanh giọng vui tình thơ dõi lá
Ngát âm mừng bụng phú vương nhà
Ngọt ngào ý tưởng tình lan toả
Chan chứa ân nguyền ái lướt xa
Chiêu ngụm thơm lừng ôi đượm quá
Thoảng lâng tinh khiết dậy men nà

Thoảng lâng tinh khiết dậy men nà
Bạn hữu vui vầy chuyện nổ ra
Sáng trải huyên thuyên ngoài mỏm đá
Tối vui rôm rả cạnh hiên nhà
Chuyền nhau thi phú bừng câu lạ
Trỗi khúc nghê thường vọng ý xa
Thanh tục để rồi quên tất cả
Ướp sen cho thắm đượm hương trà

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm