Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 19/03/2016 13:25, số lượt xem: 775

Nghiêng ly cưng nhé trộn mơ đầy
Chấp chới giữa hồn lả lướt bay
Ngóng trải hương trầm tha thiết gọi
Dõi tìm ái cảm rộn ràng quay
Đuốc hoa lộng rỡ bung ngời rạng
Chăn gối thơm nồng níu đượm say
Duyên tửu chan tình lâng nguyệt quế
Chạm môi ran mộng lả bao ngày

Chạm môi ran mộng lả bao ngày
Sóng sánh mơ lòng diệu ngát say
Hoà quyện liêu trai mùa thắm trỗi
Tan nhoà nhân ảnh cuộc nồng quay
Chương thơ ân ái hoà thơm lượn
Phiên khúc phiêu bồng dệt thẫm bay
Ngả ngớn cho đời hoan lạc mãi
Nghiêng ly cưng nhé trộn mơ đầy

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm