Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 18/03/2016 00:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 19/03/2016 14:23, số lượt xem: 657

Nồng thơm đắm đuối tràn phê đã
Ngồn ngộn hương nguyền lan khắp ngả
Hoa bướm giật mình vạn chớm lay
Cỏ cây bừng mắt ngàn buông thả
Bồng bềnh khúc ái đượm mùi loang
Thánh thót nhạc tình hoang điệu xoã
Trời đất say mèm cõi ngẩn ngơ
Vành tim sấm dậy vàng tia loá

Nồng thơm đắm đuối đã phê tràn
Ngồn ngộn hương nguyền ngả khắp lan
Hoa bướm giật mình lay chớm vạn
Cỏ cây bừng mắt thả buông ngàn
Bồng bềnh khúc ái loang mùi đượm
Thánh thót nhạc tình xoã điệu hoang
Trời đất say mèm ngơ ngẩn cõi
Vành tim sấm dậy loá tia vàng

Trắc bằng thuận nghịch