Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 13/05/2017 15:24, số lượt xem: 422

Vàng trăng tuổi áo
Chốn cũ lao xao
Em đến chốn nào
Bỏ ta ảo não
Té nhào …

Vàng trăng than thở
Trong nỗi ngóng chờ
Lịm chết câu thơ
Của trời mong nhớ
Tàn mơ…

Vàng trăng lủng củng
Sương khói mịt mùng
Thực ảo mông lung
Cuối trời lụng thụng
Rã khung…

Vàng trăng thiên định
Trơ bóng u tình
Úa xám bình minh
Tan rồi mộng vĩnh
Trùng trình…