Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 19/03/2016 11:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 13/08/2016 22:52, số lượt xem: 899

Xưa nguyền tẻ nhạt ước chùng lay
Rã cánh tàn mơ thảm thiết này
Thừa thải gối chăn ngờ nghệch xót
Nhạt nhoà mi mắt dặc dằng cay
Đưa biền biệt huyễn chôn vùi mộng
Tiễn thẫn thờ mê lặng cuối ngày
Lừa phản ái ân hờ hững dạ
Mưa chiều quyện luyến trả tình vay

Vay tình trả luyến quyện chiều mưa
Dạ hững hờ ân ái phản lừa
Ngày cuối lặng mê thờ thẫn tiễn
Mộng vùi chôn huyễn biệt biền đưa
Cay dằng dặc mắt mi nhoà nhạt
Xót nghệch ngờ chăn gối thải thừa
Này thiết thảm mơ tàn cánh rã
Lay chùng ước nhạt tẻ nguyền xưa

Thuận nghịch độc