Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 15/04/2017 08:41, số lượt xem: 597

Lay ngả ngớn tình huyễn thảo quyên
Trải mơ dìu nhẹ lướt trăng thuyền
Đài trang ngát diễm ngào ngon chuyện
Ái cảm thơm lừng hứa hẹn duyên
Say đắm dạ hồn lơi lả quyện
Dại khờ tâm ý dạt dào xuyên
Cài chan chứa nguyệt bừng thơ luyến
Hoài mãi biếc yêu thắm đượm nguyền

Nguyền đượm thắm yêu biếc mãi hoài
Luyến thơ bừng nguyệt chứa chan cài
Xuyên dào dạt ý tâm khờ dại
Quyện lả lơi hồn dạ đắm say
Duyên hẹn hứa lừng thơm cảm ái
Chuyện ngon ngào diễm ngát trang đài
Thuyền trăng lướt nhẹ dìu mơ trải
Uyên thảo huyễn tình ngớn ngả lay

Thuận Nghịch độc - Bát đồng âm