Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 22/12/2016 17:25, số lượt xem: 480

Nguyệt trải mơ nồng biếc cõi ân
Vàng mơ diễm ảo biếc trong ngần
Thùa thương cảnh ngọt ngào mê huyễn
Rạng rỡ si huyền phả ái vân
Hãy đượm nghê thường vun thoả nối
Và thơm vũ khúc lựng thêm dần
Mùa yêu uốn lượn về miên viễn
Để chốn vô thường cũng ngộ chân

Vô thường ủ ấp những niềm chân
Vạt nhớ dòng thương mãi khoả dần
Búp phượng bồng lai ngào giữa nẻo
Mầm loan nguyệt cảnh biếc tầng vân
Mơ lồng nhạc trỗi bừng hoan mắt
Phả đắm tràn môi mộng xoã ngần
Diễm lệ mù sương lồng ảo giác
Phê lòng đượm ái thoả nguyền ân

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Ô thước - Giao cổ đối - Thuận nghịch vận