Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1409)
Đăng ngày 20/03/2016 13:17, số lượt xem: 446

Xuân lòng ngọt thảo mãi hoài đây
Chuẩn ước lòng ngan ngát phả dày
Quần phú nguyệt loang lòng thoả ấy
Quấn thơ lòng trỗi tửu mê vầy
Gần lòng nỗi ước ngào ngon trẩy
Cận cảnh lòng yêu mải miết cày
Dân quý mến lòng khao khát dậy
Xuân lòng ngọt thảo mãi hoài đây

Đây hoài mãi thảo ngọt lòng xuân
Dậy khát khao lòng mến quý dân
Cày miết mải yêu lòng cảnh cận
Trẩy ngon ngào ước nỗi lòng gần
Vầy mê tửu trỗi lòng thơ quấn
Ấy thoả lòng loang nguyệt phú quần
Dày phả ngát ngan lòng ước chuẩn
Đây hoài mãi thảo ngọt lòng xuân

Thuận nghịch độc - Bát diệp - Bất đồng âm