Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 21/03/2016 23:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 22/03/2016 02:20, số lượt xem: 400

Trông chờ mỏi rã úa thầm duyên
Ngóng lả tim đời rải tiếng quyên
Lòng hỡi thế cam đành đổi nguyện
Mộng ơi nào nỡ đoạn thay nguyền
Mong cầu phước ái thơm lành chuyện
Vọng ước ân tình đượm hảo nguyên
Nồng mặn thắm vương đừng ảo huyễn
Dòng thơ nối dệt bến nâng thuyền

Thuyền nâng bến dệt nối thơ dòng
Huyễ ảo đừng vương thắm mặn nồng
Nguyên hoả đượm tình ân ước vọng
Chuyện lành thơm ái phước cầu mong
Nguyên thay đoạn nỡ nào ơi mộng
Nguyện đổi đành cam thế hỡi lòng
Quyên tiếng rải đời tim lả ngóng
Duyên thầm úa rã mỏi chờ trông

Thuận nghịch độc - Bát đồng âm