Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 18/09/2016 06:19, số lượt xem: 407

Say đắm giấc hường mượt sắc phau
Diễm lòng vương bóng dõi hồn trao
Ngây ngù thuở biếc loang thề lộng
Thắm thiết mơ nồng ước mộng cao
Dài nghĩa nợ duyên vàng ngọt lịm
Đượm xuân tình ái lựng thơm ngào
Lay huyền ảo khẽ bừng hương phấn
Say đắm giấc hường mượt sắc phau

Phau sắc mượt hường giấc đắm say
Phấn hương bừng khẽ ảo huyền lay
Ngào thơm lựng ái tình xuân đượm
Lịm ngọt vàng duyên nợ nghĩa dài
Cao mộng ước nồng mơ thắm thiết
Lộng thề loang biếc thuở ngù ngây
Trao hồn dõi bóng vương lòng diễm
Phau sắc mượt hường giấc đắm say

Thuận nghịch độc