Trời mưa ướt cánh sen hồng
Ngồi ươm từng hạt, thấy đồng cảm nao
Mưa vờn cánh lá lao xao
Dội vào hồn vắng dậy ao ước người.

Xa nhau cách mấy quãng trời
Em hời, còn nhớ những mời mọc xưa
Giờ đây ướt sũng đếm mưa
Biết ai thương lại buổi thưa thớt tình.

Xa nhau cách trở đôi mình
Gởi về phương ấy những hình ảnh chau
Thôi rồi hẹn ước trầu cau
Mùa đông tê tái lậm đau đớn dường.

Mưa nhoè chữ ái ngùi thương
Khiền đời hiu quạnh giữa vương víu lòng
Tình ơi, sao mãi ngóng mong
Biết bao giờ lại thuở ong bướm vờn…