Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 11/05/2018 10:15, số lượt xem: 350

Xuân lòng ngan ngát một trời hoa
Bóng nắng xiên khoai chớm nhạt nhoà
Sắc duỗi chân trời mây lả ngút
Bướm đùa ngọn cỏ gió vờn xa
Chiều ơi mật rót cùng mơ điệu
Em hỡi tim lèn với mộng ta
Toả sóng bừng thương thùa ước thệ
Nồng môi quấn quyện dậy thơm hoà

Nổng môi quấn quyện dậy thơm hoà
Vũ khúc chao hồn đẫm mượt ta
Hương ngát thảo thơm vờn xứ lạ
Sắc lừng ngào ngọt ghé vườn xa
Hồng tươi khúc mộng hoài không ẩn
Diệu thắm vành tim mãi chẳng nhoà
Dậy ước nguyền ân mùa ái phả
Xuân lòng ngan ngát một trời hoa

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm