Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 19/04/2018 11:26, số lượt xem: 357

Thay lòng đắng dạ khiến chùng hương
Dỗi hận loang hồn bợt nhớ thương
Này khổ luỵ đau chìm huyễn vọng
Ấy tê sầu lụn rã nhan hường
Ngày hoen dáng nản buồn hư mộng
Cảnh chán người ngơ mịt ảo đường
Vay trả kiếp đời thân nhuốm lệ
Cay tình tủi ái não đầy vương

Vương đầy não ái tủi tình cay
Lệ nhuốm thân đời kiếp trả vay
Đường ảo mịt ngơ người chán cảnh
Mộng hư buồn nản dáng hoen ngày
Hường nhan rã lụn sầu tê ấy
Vọng huyễn chìm đau luỵ khổ này
Thương nhớ bợt hồn loang hận dỗi
Hương chùng khiến dạ đắng lòng thay

Thuận nghịch độc