Ta đã xa nhau cuối biển trời
Năm tháng qua tình sao hoang lạnh
Mưa lòng ơi, biết khi nào tạnh
Cho tủi hờn khăn gói ra đi?

Em và ta từ biệt hoan kỳ
Không cùng hướng nên lòng đau cắt
Sao ngày đó nồng lên chất ngất
Mà bây giờ tẻ ngắt hương đời.

Xa nhau rồi , có nhớ người ơi
Hay quên lãng trong mùa vui khác
Nào dám đâu trách tình phụ bạc
Có lẽ vì duyên nợ chông chênh.

Từ không nhau tim vắng buồn tênh
Thơ nhạt thếch, phím đàn tan vỡ
Dẫu là thế,vẫn mong hạnh ngộ
Cho thoả lòng một nhúm tình si