Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 20/03/2016 02:43, số lượt xem: 531

Lụa thơm ta trải đón mơ về
Chớ quá bước lòng kẻo mộng khê
Sáu khắc bâng khuâng nào chịu nãi
Năm canh tha thắt thể chi nề
Lang thang giữa cõi rong tình cuộn
Lững thững bên đời dậy sóng mê
Thơ thẩn trăng ngà đan vọng đượm
Người đi tim nhớ mãi ươm thề

Người đi tim nhớ mãi ươm thề
Kỷ niệm góc tình dỗ gợn mê
Xa xót dậy trời đâu tiếc lặng
Chắt chiu trĩu gánh cũng cam nề
Tưởng là chia biệt thời xa vắng
Đâu biết say mèm dẫu ngọt khê
Thôi lỡ giao đời trên bến mộng
Lụa thơm ta trải đón mơ về

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm