Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 13/01/2018 09:39, số lượt xem: 490

Ta phiền não mãi úa trời đông
Giá buốt đời tê dạ bạt nồng
Hoa bướm dỗi hờn tăm tối nẻo
Trí tâm mờ nhão tái tê lòng
Tà dương xót thệ tình tan rã
Lụn nguyệt đau sầu ái ngóng trông
Xa biệt khúc buồn quanh quẩn kiếp
Nhoà tê mộng ảo phận chim lồng

Lồng chim phận ảo mộng tê nhoà
Kiếp quẩn quanh buồn khúc biệt xa
Trông ngóng ái sầu đau nguyệt lụn
Rã tan tình thệ xót dương tà
Lòng tê tái nhão mờ tâm trí
Nẻo tối tăm hờn dỗi bướm hoa
Nồng bạt dạ tê đời buốt giá
Đông trời úa mãi não phiền ta

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm