Có một lúc nào đó
Khi vô tình lục lại
Kỷ niệm xưa....
Trong chiếc hộp thời gian

Lại thấy Ta trong ký ức miên man
Hình ảnh cũ
Cùa tình yêu xa ngái
Và cả những người quen meo mốc quá mất rồi...

Hạnh phúc xa
Người cũng đã rời xa
Ôi tình yêu, sao mải miết xa vời…

Cô đơn... trống trơn... lạc lõng...

Chỉ còn lại mình ta
Với những khoảng không vô nghĩa
Không có ai?
Hay chẳng còn ai?