Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 19/03/2016 22:13, số lượt xem: 544

Quyên dỗ gió tình duỗi bước sang
Nhạc vui choàng rỡ ánh thơm vàng
Quên nào phút nguyện mơ thầm dậy
Ngóng mãi đêm thề ước mộng loang
Duyên thắm thệ cùng mây nhớ nguyệt
Ái thơm nguyền nhé thiếp thương chàng
Uyên làn đắm phượng loan ngời lửa
Thuyền gọi bến yêu hiệp gối màn

Màn gối hiệp yêu bến gọi thuyền
Lửa ngời loan phượng đắm làn uyên
Chàng thương thiếp nhé nguyền thơm ái
Nguyệt nhớ mây cùng thệ thắm duyên
Loang mộng ước thề đêm mãi ngóng
Dậy thầm mơ nguyện phút nào quên
Vàng thơm ánh rỡ choàng vui nhạc
Sang bước duỗi tình gió dỗ quyên

Thuận nghịch độc