Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 26/01/2018 11:20, số lượt xem: 399

Ai phụ nghĩa tình héo đẫm thơ
Nẻo đau sầu mộng ái lu mờ
Đài thương quặn đắng hồn trơ trọi
Nụ ước chao bời dạ ngác ngơ
Mai mốt úa khờ tim tủi hận
Sớm hôm nhàu lạnh gối hoen chờ
Dài câu dối gạt đời tê tái
Phai rã cội lòng nhạt thế ơ

Ơ thế nhạt lòng cội rã phai
Tái tê đời gạt dối câu dài
Chờ hoen gối lạnh nhàu hôm sớm
Hận tủi tim khờ úa mốt mai
Ngơ ngác dạ bời chao ước nụ
Trọi trơ hồn đắng quặn thương đài
Mờ lu ái mộng sầu đau nẻo
Thơ đẫm héo tình nghĩa phụ ai

Thuận nghịch độc