Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 30/12/2016 15:59, số lượt xem: 580

Hiu hắt khuya trời buốt lạnh đông
Tình xa thăm thẳm ước thôi hồng
Thương hoài buổi ấy len bờ mộng
Nhớ mãi hôm nào hẹn bến sông
Chấp chới đầu ghềnh đau đớn vọng
Ê chề cuối nẻo mỏi mòn trông
Người đi khuất hẳn nào đâu bóng
Để giữa miên trường quạnh quẽ mong

Để giữa miên trường quạnh quẽ mong
Chi hoài dạ nhớ vạn hờn trông
Mùa sang gối tủi trơ mình bóng
Rằm đến trăng tàn buốt gió sông
Cứ ngỡ tình hoan hoài đượm bổng
Nào hay ái bạc khiến phai hồng
Gõ thuyền ca tiễn bài vô vọng
Hiu hắt khuya trời buốt lạnh đông

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm