Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 21/03/2017 16:15, số lượt xem: 551

Đông nhão nhoẹt tình huyễn vấn vương
Nẻo xưa tàn rụi úa mơ đường
Lòng đau trỗi hận hoài ghi nhớ
Dạ dỗi loang hờn lậm tiếc thương
Trông ái nản đời thê thảm mộng
Đợi duyên mù kiếp dở dang hường
Dòng trăng dệt ước thề đâu hỡi
Sông bến rã rời ứa lệ sương

Sương lệ ứa rời rã bến sông
Hỡi đâu thề ước dệt trăng dòng
Hường dang dở kiếp mù duyên đợi
Mộng thảm thê đời nản ái trông
Thương tiếc lậm hờn loang dỗi dạ
Nhớ ghi hoài hận trỗi đau lòng
Đường mơ úa rụi tàn xưa nẻo
Vương vấn huyễn tình nhoẹt nhão đông

Thuận nghịch độc