Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 08/05/2018 12:36, số lượt xem: 409

Mây ngàn tím rịm sắc trầm lơ
Tím nhớ lòng chan ngút bến bờ
Em mãi tím hồn xanh nẻo nhớ
Ta còn sẫm mộng tím đường mơ
Mùa nao khơi tím choàng mê ngợ
Tím ấy ngời loang rợp chẳng mờ
Em hỡi giữ hoài sắc tím rỡ
Cho tình lắng đọng tím hoài thơ

Hương trầm tím phủ diệu làn thơ
Chao chác tím loang kỷ niệm mờ
Tím hỡi có còn bên tuổi nhớ
Tím à đâu nữa cạnh mùa mơ
Tưởng là tím ngát luôn kề
Đâu biết tím thơm lại cách bờ
Se sắt từng đêm màu tím vỡ
Tím nhoè sương gió giữa tình lơ

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm