Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 25/06/2016 11:00, số lượt xem: 466

Đâu nữa diễm tình rệu rã thơ
Mắt môi nhoè mộng xót xa chờ
Sầu dâng phím trở lòng chao ái
Tủi hận tim hờn cõi quạnh mơ
Trầu lạc gối hoen hồn mục rữa
Phú lìa cau rã trí mòn xơ
Châu biền biệt lối ngàn trăm đợi
Cầu nguyện vái trông vẫn mịt mờ

Mờ mịt vẫn trông vái nguyện cầu
Đợi trăm ngàn lối biệt biền châu
Xơ mòn trí rã cau lìa phú
Rữa mục hồn hoen gối lạc trầu
Mơ quạnh cõi hờn tim hận tủi
Ái chao lòng trở phím dâng sầu
Chờ xa xót mộng nhoè môi mắt
Thơ rã rệu tình diễm nữa đâu

Thuận nghịch độc