Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 18/03/2016 14:51, đã sửa 8 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/09/2017 13:48, số lượt xem: 1648

Xong thù ngựa cỡi vút ngoài sơn
Danh vọng tiền tài chẳng thiết hơn
Muôn kiếp chiến công nào có bợn
Ngàn đời sự nghiệp mãi lừng ơn
Địch về vung gậy mười phương ớn
Giặc đến tung cờ vạn nẻo trơn
Dân Việt khi cần luôn sẵn trớn
Tre già luỹ thép một lòng son

Tre già luỹ thép một lòng son
Chuột cáo thăm dò quét sạch trơn
Khiếp đảm quân Tàu tan tác nhợn
Oai hùng sử Việt dạt dào ơn
Vót chông đắp luỹ triền miên lớn
Giữ nước xây làng mạnh mẽ hơn
Phù Đổng Vua Trời ai dám giỡn
Xong thù ngựa cỡi vút ngoài sơn

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm