Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 09/09/2017 15:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:38, số lượt xem: 563

Hồng Lạc giống thiêng mãi rạng ngời
Khiếp hồn gian tặc Hán đời toi
Công thành đấu trí quân thù diệt
Chiến luỹ ran cờ nghĩa khí cơi
Lòng dạ quyết xây gìn Tổ quốc
Nghĩa tình vun vẹn giữ ngàn khơi
Mong hoài cảnh đẹp xanh rừng biển
Nồng ánh trải loang rộng đất trời

Trời đất rộng loang trải ánh nồng
Biển rừng xanh đẹp cảnh hoài mong
Khơi ngàn giữ vẹn vun tình nghĩa
Quốc Tổ gìn xây quyết dạ lòng
Cơi khí nghĩa cờ ran luỹ chiến
Diệt thù quân trí đấu thành công
Toi đời Hán tặc gian hồn khiếp
Ngời rạng mãi thiêng giống Lạc Hồng

Thuận nghịch độc