Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 22/03/2016 18:37, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 14:08, số lượt xem: 514

Nước Việt chủ trương sống thái bình
Hiếu hoà lân quốc rạng bình minh
Nào hay giở quẻ đòi giao chiến
Lại cứ chơi trò muốn động binh
Biển đảo Hán kia hoài gặm mút
Biên cương Tàu nọ cứ luôn rình
Toàn dân đứng dậy ghìm tay súng
Lũ khựa đảo lừa khó lặng thinh

Lũ khựa đảo lừa khó lặng thinh
Ngày đêm liên láo mắt tai rình
Mưu gian lòng hiểm trù ăn cướp
Tàu bự súng nhiều quyết dấy binh
Tổ quốc bao đời luôn vững trị
Sơn hà vạn thuở hiển thần linh
Chỉ là tự vệ khi mày ép
Nước Việt chủ trương sống thái bình

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm