Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 25/01/2017 17:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 24/09/2017 18:50, số lượt xem: 494

Nồng ấm xua làn giá cuối đông
Mùa xuân diệu ngát hé tim hồng
Miên man gió ngọt mùi thoang thoảng
Bảng lảng mây bừng sắc trắng trong
Mãi ước an bình xanh sắc lộng
Hoài mơ hạnh phúc ngợp hương lồng
Thơ ngời ý nghĩa lừng thơm mộng
Nắng mới khẽ khàng liếc dạo song

Nắng mới khẽ khàng liếc dạo song
Ngàn hoa chớm nở cõi mơ lồng
Lai rai bướm lượn chao nghiêng bổng
Lảnh lót chim lườm lả lướt trong
Hạ bút lừng hương vầy nguyệt lộng
Gieo vần thắm sắc dậy tim hồng
Bồ đào cạn chén đào nguyên mộng
Nồng ấm xua làn giá cuối đông

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm