Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 19/04/2016 17:22, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 14/04/2019 21:20, số lượt xem: 908

Giỗ khi đất nước vững tay cầm
Tổ quốc vang rền điệu dũng âm
Hùng cứ một phương trời biển rậm
Vương choàng mấy cõi nghĩa tình thâm
Thề luôn mạnh mẽ lời vang sấm
Giữ mãi trung kiên giống xứng tầm
Nước Việt nghìn năm hoài rỡ rạng
Noi nguồn Âu Lạc quyết gìn tâm

Hùng mạnh dân tình nghĩa khí tâm
Vương uy trải khắp vượt cao tầm
Dựng xây công nghiệp đời no ấm
Nước trỗi học hành sỹ tuệ thâm
Muôn nẻo anh tài lên tựa nấm
Đời thường hạnh phúc lộng tề âm
Rạng thơm nước Việt nguồn ơn đẫm
Con cháu chung lòng giữ hải lâm

Tung hoành trục khoán - Ô thước kiều - Bát đồng âm