Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 22/03/2016 18:34, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:52, số lượt xem: 502

Đông hải chiến trường Việt quốc vương
Thoái lui nào nữa có đâu đường
Lòng sôi sục uất lèn tâm hận
Trí thiết tha nguyền trỗi dạ thương
Trông ngút loá tràn khơi súng giặc
Dõi mù loang dậy biển trùng sương
Dòng thơ giục gọi rền xương máu
Đông hải chiến trường Việt quốc vương

Vương quốc Việt trường chiến hải đông
Máu xương rền gọi giục thơ dòng
Sương trùng biển dậy loang mù dõi
Giặc súng khơi tràn loá ngút trông
Thương dạ trỗi nguyền tha thiết trí
Hận tâm lèn uất sục sôi lòng
Đường đâu có nữa nào lui thoái
Vương quốc Việt trường chiến hải đông

Thuận nghịch độc