Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 15/06/2017 13:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/09/2017 14:01, số lượt xem: 510

Ông già lười biếng toả lừng gương
Sư thuốc y thần chữa đế vương
Hữu Trác tục tên tầm học rộng
Hải Dương quê mẹ chẳng ai nhường
Y tông tâm lĩnh vang ngàn dặm
Ký sự kinh thành trỗi vạn phương
Thăm bệnh cứu người ơn tựa núi
Công danh như rác bỏ ven đường

Công danh như rác bỏ ven đường
Dẫu vậy tên người lộng tám phương
Thủ thuật y thư nào sánh kịp
Thiện tâm đạo lý khó khi nhường
Cúc cung trị bệnh dù dân giả
Chẳng chịu chui lòn dẫu bá vương
Sáng rực thần y nhờ nghĩa lớn
Ông già lười biếng[1] toả lừng gương

[1]Hải Thượng lãn ông=Ông già lười ở Hải Thượng
Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm