Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 01/02/2017 16:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 24/09/2017 18:49, số lượt xem: 489

Mừng xuân năm mới thoả tình mong
Tân hội bao la chép hoá rồng
Niên tưởng Hằng Nga tràn ánh mộng
Quý chờ Hậu Nghệ dậy vầng đông
Hiển tài chuyên góp thơm đầy cổng
Phước đức nài gom ngát tận lòng
Lộc tụ lưu truyền gia phú lộng
Thọ cùng Bành tổ diệu ngần trong

Chúc xuân thắng hội vạn điều trong
Cộng biến hoà vui sực nức lòng
Đồng rạng tình tang rền tứ mộng
Thơ ngời réo rắt vượt hừng đông
Văn chương tải đạo lừng danh cổng
Hảo khúc lừng tâm phỉ sức rồng
Hỷ phú muôn đời thơ thới vọng
Trường tồn thi hữu mãi cầu mong

Khoán thủ – Thuận nghịch vận – Bát đồng âm