Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 23/03/2016 15:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:01, số lượt xem: 386

Nắng xuân xua hết những gam nghèo
Mây lựng bềnh bồng sóng sánh theo
Từ tạ méo đăng trình khắp nẻo
Tình duyên vạn lối trái ngang xèo
Hiểu rằng giữa cõi hay luồn chéo
Vẫn ước vành tim mãi thẳng lèo
Tâm trí vặc vằng dù một rẻo
Thanh bần lạc đạo dẫu đời meo

Thanh bần lạc đạo dẫu đời meo
Vẫn sáng ngời tim chỉ phận bèo
Dạ thoả lành trong hiền giữ néo
Hồn mơ thanh thản phước tuôn vèo
Ân cần huynh đệ hoài lôi kéo
Săn đón bạn bè mãi ngóng neo
Thế sự đừng dây vào hiểm mẹo
Nguyện cầu tâm tịnh dạ ngần veo

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm