15.00
1 người thích
Từ khoá: Đường (88)
Đăng ngày 15/04/2017 08:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:36, số lượt xem: 839

Liều mình vì nước rạng trùng khơi
Hồn phách anh linh thấu tận trời
Nghĩa cả buông tình đâu dám ngại
Ân dài dứt mệnh khó chùng lơi
Ngàn thu oanh liệt vang lừng cõi
Một tiếng oai danh lộng giữa đời
Vó ngựa sa trường nêu chí khí
Hương lòng thục nữ tiếc nào vơi

Hương lòng thục nữ tiếc nào vơi
Tất cả hiến dâng suốt một đời
Giữ nước ghìm gươm thế chẳng mỏi
Canh thù giương súng quyết nào lơi
Làm cho ý nghĩa bừng loang đất
Để mãi tình yêu sáng rỡ trời
Con Lạc cháu Hồng tim máu đỏ
Liều mình vì nước rạng trùng khơi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm