haha, hay cho lời nói xéo

Nhất tiếu sinh hoa, hữu bình an