Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 03/04/2017 15:03, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/09/2017 14:06, số lượt xem: 465

Bè bạn láng giềng ôi quái lạ
Dối lừa lật lọng tình tan rã
Ngoài mồm thơn thớt rót lời hay
Trong bụng hiểm hung xô nước ngã
Cương vực sao mày cứ lấn ngoa
Giang sơn hỡi bọn hoài man trá
Cớ gì cướp giật tựa đầu trâu
Dân Việt muôn đời sao vất vả

Dân Việt muôn đời sao vất vả
Sống bên cái bọn nhiều gian trá
Chữ vàng rõ thật dụ mình lơ
Bốn tốt chỉ là ru trí ngã
Chớ dại theo Tàu Tổ quốc rơi
Đừng khờ nghe khựa gia đình rã
Đề cao cảnh giác khắc vào tim
Bè bạn láng giềng ôi quái lạ

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm