Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 23/03/2016 15:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:17, số lượt xem: 461

Đầy lan toả sắc ngọt xuân hường
Rực ánh huê tình phả nguyệt gương
Mây bổng ngát lòng xao xuyến nẻo
Gió thơm ngời mộng ngát ngan đường
Vầy loan duỗi phím lời vương cội
Lộng bướm hoan đời cánh đẫm sương
Dây luyến quyện mời câu hứa hẹn
Ngày thơ diễm ái lộng giang trường

Trường giang lộng ái diễm thơ ngày
Hẹn hứa câu mời quyện luyến dây
Sương đẫm cánh đời hoan bướm lộng
Cội vương lời phím duỗi loan vầy
Đường ngan ngát mộng ngời thơm gió
Nẻo xuyến xao lòng ngát bổng mây
Gương phả nguyệt tình huê ánh rực
Hường xuân ngọt sắc toả lan đầy

Thuận nghịch độc