Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 25/05/2017 13:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/09/2017 13:59, số lượt xem: 348

Việt Nam muôn thuở rạng tim hồng
Dũng cảm tung hoành lập chiến công
Hào kiệt tuốt gươm rền nhịp trống
Quần thoa bắn súng dậy gương rồng
Lừng danh võ nghệ ngời mây sóng
Nức tiếng văn tài rỡ núi sông
Âu Lạc dựng cờ vang khúc bổng
Ngàn năm tổ quốc vững như đồng

Ngàn năm tổ quốc vững như đồng
Canh giữ biển trời giữ núi sông
Đất bắc nghiệp xây từ kiệt giống
Miền nam cõi mở dựa linh rồng
Thành cao chặn giặc ngoài biên cổng
Luỹ lớn chôn thù giữa đại công
Cả nước cùng nhau đoàn kết rộng
Việt Nam muôn thuở rạng tim hồng

Liên hoàn –  Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm